Energirådgivning

Tømrermesterne Øye og Knutsen AS sin energisparing og miljø satsing, er en Enova godkjent energirådgivningstjeneste for privatpersoner som vurderer å energi effektivisere sin bolig.

Tømrermesterne Øye og Knutsen AS har mange års erfaring som utførende entreprenør med nybygg samt rehabilitering. Gjennom vår erfaring og kompetanse kan vi anbefale de tiltakene som egner seg best for hvert enkelt bygg.

Vi utfører følgende oppdrag

  • Utarbeidelse av energirapport
  • Befaring med termografering
  • Generell rådgivning

Utarbeidelse av energirapport foregår på følgende måte:

Energirådgiver befarer boligen for å kartlegge alder og standard samt gjør en oppmåling av bygningskroppen. Ønskede energitiltak vurderes sammen med eventuelle tilleggstiltak.

Dataene fra befaringen føres inn i Enova sitt beregnings program EMS. Boligens energibehov og energimerke før og etter planlagte oppgraderinger beregnes og resultatet sendes over til boligeier.

Etter tiltakene er utført på boligen kan det utarbeides en ny energiattest. Eventuelle endringer fra planlagte tiltak revideres av energirådgiver før attesten utarbeides.

Tømrermesterne Øye og Knutsen AS er en utførende entreprenør i tillegg til å være rådgiver og vi utarbeider gjerne et anbud for de arbeidene som er beskrevet i rapporten.

Dersom en rapport blir for omfattende gjør vi gjerne en befaring med termografering for å avdekke svakheter i klimaskallet.

Gjennom Enova og Oslo kommune kan det søkes om støtte for enkelte energisparende tiltak samt rådgivning. Mer informasjon finnes på deres hjemmesider.